Over Amuse


Over Amuse

Waar en hoe laat?
Amuse repeteert elke dinsdagavond van 20.00 u – 22.15 u in de Basiliekzaal van het Fulcotheater aan de Overtoom in IJsselstein.
Na afloop van de repetitie is er gelegenheid om in de foyer na te praten en een glaasje te drinken.
Tijdens de schoolvakanties hebben we in principe geen repetities.

De contributie
De contributie van Amuse bedraagt € 25,- per maand.
Het lidmaatschap van Amuse mag nooit door financiële bezwaren worden gehinderd: in overleg met de penningmeester is er altijd een oplossing te vinden!

Koordag / Werkweekend
Een keer per jaar trekken we meer tijd uit om aan iets te werken.
Dat kan een koordag zijn waarin we dieper ingaan op bv. stemgebruik, presentatie en of tekstbeleving.
Soms kiezen we gezamenlijk voor een werkweekend. Van zaterdagochtend tot zondagmiddag wordt er dan een boeiend, maar ook intensief studieprogramma afgewerkt, dat meestal op het eerstvolgende concert is afgestemd. In het bos of aan de kust, tamelijk luxe of zelf je bed opmaken … alles is mogelijk, maar één ding staat vast: lekker weg, hard werken, veel plezier en leuke herinneringen.